ΕΚΕΤΑ


WASTE MAGNET

01 05

ΕΚΕΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Το ΕΚΕΤΑ αποτελεί ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Αποστολή του ΕΚΕΤΑ είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με ιδιαίτερο βιομηχανικό, οικονομικό και κοινωνικό ενδιαφέρον. Το ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε >200 ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 50 M€, μέσω συνεργασιών με πάνω από 95 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και πάνω από 165 επιχειρήσεις/βιομηχανίες στην Ελλάδα, Ευρώπη και παγκοσμίως.

Το Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών (ΕΑΥ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2001 και διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας των ανόργανων υλικών με στόχο την ανάπτυξη νέων υλικών για προϊόντα και καινοτόμες εφαρμογές. Συγκεκριμένα, εστιάζει τις δραστηριότητές του στα κεραμικά υλικά και συγκεκριμένα σε μαγνητικά, διηλεκτρικά, πιεζοηλεκτρικά κεραμικά για εφαρμογές μικροηλεκτρονικής ή αισθητήρων, υλικά κεραμικών μεμβρανών μικρο- ή νανοπορώδους δομής για διαχωρισμούς υγρών ή αερίων μιγμάτων, επιφανειακά τροποποιημένα μαγνητικά νανοσωματίδια για πλήθος εφαρμογών καθώς και υλικά με οξειδοαναγωγικές ιδιότητες για καταλυτικές εφαρμογές και παρασκευή συμπαγών μεμβρανών.

Η τεχνογνωσία του Εργαστηρίου Ανόργανων Υλικών έγκειται στην κατανόηση του ρόλου των χημικών και μορφολογικών ιδιοτήτων στην συμπεριφορά των υλικών, καθώς και των μηχανισμών μέσω των οποίων οι λειτουργικές παράμετροι της διεργασίας σύνθεσης επηρεάζουν τα χημικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των υλικών.

Το Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών ασχολείται, τα τελευταία 20 χρόνια, με την έρευνα σχετικά με λειτουργικά κεραμικά υλικά, οι εφαρμογές των οποίων καθορίζονται κυρίως από τη χημική σύστασή τους (π.χ. ηλεκτρονικά κεραμικά, καταλύτες). Η έρευνα επικεντρώνεται σε πολυκρυσταλλικά υλικά, κυρίως φερρίτες με τη δομή του σπινελίου, με μαγνητικές ή διηλεκτρικές ιδιότητες που βρίσκουν εφαρμογές στη βιομηχανία ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιών. Το ΕΑΥ/ΕΚΕΤΑ αναγνωρίζεται ως ένα από τα λίγα ευρωπαϊκά εργαστήρια άριστα στο πεδίο των φερριτών, κατέχοντας τόσο βαθιά επιστημονική γνώση, όσο και τις υποδομές που είναι απαραίτητες για την πειραματική εργασία. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας στον τομέα αυτό διεξάγεται σε συνεργασία με τη διεθνή βιομηχανία (Ferroxcube International, BSH, κ.ά.). Παράλληλα, πραγματοποιείται βασική θεμελιώδης έρευνα στο πεδίο, με χρηματοδότηση από εθνικά ή/και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Αυτή η εμπειρία διαπιστώνεται από την συμμετοχή σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα στο σχετικό αντικείμενο, τα διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τις δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και τις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα θέλαμε να σας ακούσουμε