Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020 18:28

1η συνάντηση έργου

Written by
Το Kick-offmeeting του έργου έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ινστιτούτου Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική περιγραφή του έργου, συζητήθηκαν οι ενότητες εργασίας και υποδείχθηκαν τα παραδοτέα.
Σελίδα 2 από 2

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα θέλαμε να σας ακούσουμε