Κατά τη διάρκεια της 4ης διαδικτυακής συνάντησης στα πλαίσια του έργου έλαβαν χώρα συζητήσεις σχετικά με την προετοιμασία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που περιλαμβάνονται στην 1η ενδιάμεση έκθεση επαλήθευσης του έργου και ορίστηκαν οι αρμοδιότητες κάθε εταίρου.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα θέλαμε να σας ακούσουμε