Κατά την τρίτη συνάντηση του έργου παρουσιάστηκε από το ΕΚΕΤΑ η πρώτη πρόταση διεργασίας για την παραγωγή του μαγνητικού υλικού, ακολουθώντας την κεραμική μέθοδο αντίδρασης στερεάς φάσης και αξιοποιώντας της προσθήκη οξειδίου το ψευδαργύρου στη βασική χημική σύσταση,
η οποία καθιστά δυνατή την παραγωγή μαγνητικού υλικού με μαγνητική διαπερατότητα μ=40.Ορίστηκαν τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού της πιλοτικής μονάδας που θα κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της TOSOHΕλλάς. Συζητήθηκαν οι στόχοι μελέτης των περιβαλλοντικών παραμέτρωνπου έχουν αναληφθεί από την πλευρά της INTERGEO, καθώς και οι αρχές σχεδιασμού της πρότυπης μονάδας φόρτισης απότην πλευρά της ELFON.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα θέλαμε να σας ακούσουμε