Κατά τη δεύτερη συνάντηση του έργου παρουσιάστηκε η πορεία εργασιών από τους εταίρους, η οποία περιελάμβανετην εξέλιξη στο σχεδιασμό του μαγνητικού υλικού αξιοποιώντας το απόβλητο της TOSOHΕλλάς (ΕΚΕΤΑ),
ενώ συντονίστηκαν τα επόμενα βήματα με βάση τις ενότητες εργασίας (TOSOH-NTERGEO-ELFON).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα θέλαμε να σας ακούσουμε