Το Kick-offmeeting του έργου έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ινστιτούτου Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική περιγραφή του έργου, συζητήθηκαν οι ενότητες εργασίας και υποδείχθηκαν τα παραδοτέα.
Επίσης, έγινε αναφορά στα οικονομικά και διοικητικά στοιχεία, καθώς και στα στάδια υλοποίησης του έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα θέλαμε να σας ακούσουμε